For pet lovers

We also have resources for people who simply love pets and are looking for themed resources or educational material.  We hope the list of resources below is helpful.

Welsh (9)

 • Animals and us - learn all about the RSPCA
  Our free primary interactive resource for KS1 and 2 'Animals and us' is linked to the English and Welsh national curriculums. It's a visually stimulating resource for interactive whiteboard or PC, that can be viewed in either English or Welsh. Subject areas include learning about RSPCA and its people, volunteering, animals' needs, pets in general and ownership. There are downloadable certificates for children too.

  Format: Interactive resource
  View this teaching resource
 • Cwis Pelydr-X Gwrthrych Estron
  Mae'r daflen gwis hon yn gofyn i'r plant baru'r pelydr-x â'r anifail anwes gan ddefnyddio cliwiau syml. Gall hwn fod yn weithgaredd cyflym, neu gellir ei ymestyn drwy ofyn i'r disgyblion ysgrifennu esboniad o pam y dewison nhw bob anifail anwes a/neu frawddeg am yr hyn y gallen nhw fod wedi'i wneud i atal unrhyw un o'r rhain rhag digwydd (cadw gwrthrychau allan o gyrraedd ci).

  Format: Download
  File type: PDF
  View this teaching resource
 • Dis Lles
  Gweithgaredd sy'n dysgu plant am y 5 Angen Lles mewn ffordd hwyliog.

  Format: Download
  File type: PDF
  View this teaching resource
 • Nod Llyfr Origami
  Gan ddefnyddio'r templed a ddarparwyd, mae'r disgyblion yn creu eu nod tudalen PDSA eu hunain. Gall plant gallu uchel (neu weithwyr cyflym) ddefnyddio'r cyfarwyddiadau i greu eu hanifail eu hunain.

  Format: Download
  File type: PDF
  View this teaching resource
 • Sesiwn 'PetWise'
  Mae'r sesiwn hon yn rhoi trosolwg o'r hyn mae anifeiliaid anwes ei angen i fod yn iach ac yn hapus. Yn seiliedig ar ofal cathod, cŵn a chwningod, mae'n addysgu'r gynulleidfa sut i fod yn berchnogion anifeiliaid anwes cyfrifol.

  Format: Download
  File type: PowerPoint
  View this teaching resource
 • Troellwr
  Gweithgaredd sy'n dysgu plant am y 5 Angen Lles mewn ffordd hwyliog.

  Format: Download
  File type: PDF
  View this teaching resource